מילות השיר:
משכיל לאסף האזינה עמי תורתי
הטו אזנכם לאמרי-פי.
למען ידעון דור אחרון.