מילות השיר:
בראשית עוד רוח השם על הים
לילה חושך על פני העולם
יהי אור שם למעלה בגבהים
בהיכל של אלוקים עומדת השבת ומבקשת
שיפתחו שערי ברכה וחסד

בואי בשלום עטרת בעלה
גם בשמחה רינה וצהלה
תוך אמונה עם סגולה בואי כלה

יבשת נפרדת מים יהי כן
שמים על פני העולם רקיע
קול שירה של מלאכים
שם למעלה ממרומים
יורדת הכלה המקודשת
סוף מעשה שבת נכנסת