מילות השיר:
ק-ל הכבוד אתן לך שיר
ואעבד לך יום וליל