מילות השיר:
קול על שפיים נשמע, בכי תחנוני בני ישראל, כי העוו את דרכם, שחכו את ה' אלוקיהם, שובו בנים שובבים, ארפא משובותיכם.