מילות השיר:
על נהרות בבל
שם ישבנו גם בכינו
בזוכרנו את ציון עיר מקדשנו

עננו עננו מלכנו
עננו עננו בוראנו