מילות השיר:
כנראה שחלפו הימים
נקטפו כבר כל השדות הפורחים
כנראה שכבו הנרות
ונותרנו לבד בחושך לתהות
כנראה זהו סוף הימים
כבר התחלנו לראות סימנים
הגלים מנסים לטפס
להגיע ממך לבקש
כנראה זהו סוף הימים
כבר התחלנו לראות סימנים
ונוכל ויהיה לנו קל
להגיע למעלה מעל לכל גל

כנראה שנמשיך ונראה
איך חולפים הימים
איך הכל משתנה
כנראה שהשמש תזרח
שניצוץ של תקווה בליבנו יפרח
כנראה שהשחר עולה
מביט בשתיקה לנו לא מגלה
כנראה שהגענו לסוף
אין מה לשנות
אין צורך לדחוף
אז כנראה זהו סוף הימים
כבר התחלנו לראות סימנים
הגלים מנסים לטפס
להגיע ממך לבקש
כנראה זהו סוף הימים
כבר התחלנו לראות סימנים
ונוכל ויהיה לנו קל
להגיע למעלה מעל לכל גל

כנראה זהו סוף הימים
כבר התחלנו לראות סימנים
ונוכל ויהיה לנו קל
להגיע למעלה
מעל לכל גל