מילות השיר:
כשחיוך הציץ מעל מבן העננים
כשילדון הסיט טלטל מלא
במרץ נעורים
אני לא בקשתי כלום
עיני בקשו מאוד לראות
איך בכל היקום מתגשמים רק חלומות

פזמון:
אינשלה שנאהב היום
אינשלה שיבא שלום
אינשלה שנדע רק טוב ללא מכאוב
אינשלה שנוכל לחלום
הלילה שנפסיק לחשוב
הלילה שיביא חלום על העולם

כשפקחתי את עיני
כבר מתוך חלום מתוק
אז הבנתי שאולי
זה כבר לא כל כך רחוק
בחלומי היה מלאך
שהקשיב למשאלות
ולפני שהוא הלך
אמר אמן לחלומות

פזמון...