מילות השיר:
שמע ישראל ה' אלוהנו ה' אחד
ה' הוא האלוהים
ה' הוא האלוהים
ה' מלך ה' מלך
ה' ימלוך לעולם ועד
קראתי בכל לב ענני ה' חוקיך אצורה
לב טהור ברא לי אלוהים
ורוח נכון חדש בקרבי