מילות השיר:
חנני ה' כי נבהלו עצמי
ונפשי נבהלה מאוד

ואתה ה'
עד מתי תופס אותי