מילות השיר:
הזמן קצר והמלאכה מרובה
הפועלים עצלים ובעל הבית דוחק

אלע צזומאען מאכן שטייגען