מילות השיר:
כמו אייל לך צמאה נפשי
מתורתך אלי אני גומע
ומשבורת אהבתך אליי
שאנה שאפנה תמיד אתה שומע
את שיח שפתותי
ואת שתי ידיי לשמיים

אליך בתפילה שעולה
בוערת אש הלהבה
מוארת וזכה טהורה
ענני אל במרחב י-ה
במיים גם באש נבקש
נקרא תמיד לא נתייאש
תוציא מאפלה לאורה
תביא שלום על ישראל