מילות השיר:
חי השם וברוך צורי בה' תתהלל נפשי כי ה' יאיר נרי בהלו נרו עלי ראשי
חדות ימים ושנות עולמים
עורה כבודי עורה ועל ראשי יהיו תמים
נר מצוה ואור תורה