מילות השיר:
עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית ואנחנו משתחוים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא