מילות השיר:
שמעו דבר ה' בית יעקב וכל משפחות בית ישראל הלא מעתה קראת לי אבי אלוף נעורי אתה