מילות השיר:
מי בן שיח שושן חוחים
אהבת כלה משוש דודים
הוא יברך את החתן ואת הכלה