מילות השיר:
והאר עינינו בתורתך
ודבק ליבנו במצותיך
ויחד לבבנו לאהבה
וליראה את שמך
ולא נבוש לעולם ועד