מילות השיר:
וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם
Its gonna be a splash when
Aheavenly splash then
When he will make us pure
Forever more
for ever and ever and ever

No more טומאה
So mush closer to the שכינה
/ no more קנאה שנאה
/ pure חכמה דעת ובינה

די מים טהורים א יעדע טראפ
א ריינע הארץ א ריינע קאפ
וזרקתי עליכם מים טהורים

טאקע אינעם היינטיגען דור

Only you can make us pure with מים טהורים