מילות השיר:
מי זה שנותן לנו דעת ובינה
ומי זה שחונן לנו בשעת צרה
והוא אחד יחיד ומיוחד
מזור ללב נשבר אוהב הוא כל אחד
נחנו עם נבחר

פזמון:
אין לנו על מי להשען רק על אבינו בשמיים

מי זה שמגשים לנו כל משאלה
ומי זה שנותן לנו אור לנשמה
והוא אחד יחיד ומיוחד
מזור ללב נשבר אוהב הוא כל אחד
אנחנו עם נבחר

פזמון...