מילות השיר:
הלל אומר: הוי מתלמידיו
של אהרון אוהב שלום ורודף
שלום אוהב את הבריות
ומקרבן לתורה
כל ישראל ערבים זה לזה
כל ישראל חברים
כל ישראל אחים