מילות השיר:
כבודו יתרומם בפי כל הנשמה, וישמיע למקדישיו
המקדישים שמו בנעימה, הם מובדלים מעמים,
ואותך בהתתד מרוממים, צועקים בכל לב לשחריך, כי הם עבדיך.