מילות השיר:
לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנגה הירח לא יאיר לך,
והיה לך ה' לאור עולם, ואלוקיך לתפארתך,
כי ה' יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך