מילות השיר:
לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה
אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה.
ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלים לך שכר פעולתך.
ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא.