מילות השיר:
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד
נשק אהבתו בליבי בוערה
מיום פרדתו נפשי עלי מרה
ידי מני ברח הלך עזבני
איזו דרך ארח ואלכה גם אני
יצאתי לבקש דודי בין חברים
נלכדתי במוקש הכוני השומרים
קול דודי הנה בא מדלג על ההרים
קומי לך אהובה כי בא קץ דרורים