מילות השיר:
אין מה להגיד יותר
גם פצע כואב עובר
ועד שאור יגיע עד
שיופיע איך אדע דרכי

אין מה להגיד יותר
כל מה שהיה חוזר
ועד שאור יגיע עד
שיופיע רק אשאל שאלה

פזמון:
לעוף רחוק
עד שניגון
של אור
יעטוף וימלא
עד שנגיע לחלום

אין מה להגיד יותר
עוד יום עם פזמון
חוזר ואם אור כבר
הופיע אם הוא הגיע
איך אדע שהוא בא

פזמון:
לעוף רחוק
עד שניגון
של אור
יעטוף וימלא
עד שנגיע לחלום

אין מה להגיד יותר