מילות השיר:
בידנו אות שיבוא
הבוקר חרף דמעותיי
נראה אור בידנו אות
שהזמן חולף פה כל
רגע אוסף אורות שבו

פזמון:
ועכשיו עוד מעט כבר
בוקר וטוב לי מול
הים להציף מנגינות
ואני בתפילה לו
בזרועות פתוחות
שיבוא שיבוא

בידנו אות שיבוא
הבוקר אם אנשום
לאט יהיה פה אור
בידנו אות שהזמן
חולף פה כל רגע
יונק אורות שבו

פזמון:
ועכשיו עוד מעט כבר
בוקר וטוב לי מול
הים להציף מנגינות
ואני בתפילה לו
בזרועות פתוחות
שיבוא שיבוא

ועכשיו רק שיבוא
הבוקר אסתכל על
החלון ובידיים שלי
דמעות ואני בתפילה
לא רוצה עוד אור
אולי הוא פה