מילות השיר:
פזמון:
משאת נפשי ליבתי
נא לי הגידה
הגידה לי נשמתי
פשר זאת החידה

נפשי שואפת
נפשי מרחפת
לאן למטרה
והמטרה הלא
רמה במרומים
שמה ומאוד נהדרה

פזמון:
משאת נפשי ליבתי
נא לי הגידה
הגידה לי נשמתי
פשר זאת החידה

ועמוקה משאול
היא מטרתי
וכנטל החול
תכבד אנחתי
והיא ממני
רחוקה ולמרחק
אין קץ ונפשי
ריקה ובלבבי
ניחת חץ

פזמון:
משאת נפשי ליבתי
נא לי הגידה
הגידה לי נשמתי
פשר זאת החידה