מילות השיר:
הנה ימים באים
עלינו ובא הרגע
אנא ה' הושיעה נא
ברחמיך שמע צעקתנו
אנא ה' הצליחה נא
הנה הגיע הרגע
כל כך קדוש הרגע
אנא ה' הושיעה נא
ברחמיך קבל תפילותנו
אנא ה' הצליחה נא

שנראה איך הים פתאום נרקע לשניים
עוד רגע שחר יעלה יחד עם האור שבעיניים

עוד רגע הכל מגיע מתגשם חלום
אנא ה' הושיעה נא
ברחמיך האר לנו היום
אנא ה' הצליחה נא

שנראה איך הים פתאום נקרע לשניים
עוד רגע שחר יעלה יחד עם האור שבעיניים

כזוהר הרקיע מעלינו נשמע קול
כזוהר הרקיע והאור כל כך גדול
הנשמה יודעת סוס ורוכבו רמה בים
כזוהר הרקיע

הנ ימים באים עלינו ובא הרגע
אנא ה' הושיעה נא
ברחמיך קבל שאלתנו
אנא ה' הצליחה נא
שנראה איך הים פתאום נקרע לשניים
עוד רגע שחר יעלה יחד עם האור שבעיניים

כזוהר הרקיע מעלינו נשמע קול
כזוהר הרקיע והאור כל כך גדול
הנשמה יודעת סוס ורוכבו רמה בים
כזוהר הרקיע

הנה ימים באים עלינו ובא הרגע