מילות השיר:
כל העולם כולו גשר צר
פעם אתה שמח ופעם אתה עצוב
יצאתי למרפסת אחזתיני בהלה
כל שטות ושקר הכל וגם שנאה
אבל אני מאמין באמונה שלמה
כי אין יאוש בעולם

כל העולם כל כולו גשר צר
פעם אתה למעלה ופעם בירידה
אחי היקר צא לפדס
אחרי שבוע או שבועיים
עליך זה ימאס
אבל אסור להתייאש
כי אין שום יאוש בעולם

מצוה גדולה להיות רק בשמחה
גם אם אתה למטה ובמרה שחורה
רבונו של עולם עילת העילות
מתי נזכה כבר שתוכל להתגלות
כי אין יאוש בעולם