מילות השיר:
קולי אל אלוקים ואצעקה
קולי אל אלוקים והאזין אלי
ביום צרתי ה' דרשתי
מאנה הנחם נפשי