מילות השיר:
לדוד ה' אורי וישעי
ממי אירא ממי אירא

ה' מעוז חיי ממי אפחד
ממי אפחד בקרוב עלי
מרעים לאכול את בשרי

צרי ואויבי לי כשלו
ונפלו אם תחנה עלי
מחנה לא יירא לבי לא
יירא אם תקום עלי
מלחמה בזאת אני בוטח
אני בוטח אני בוטח