מילות השיר:
אין ערוך לך ואין זולתך
אפס בלתך ומי דומה לך
אין ערוך לך ה' אלוקנו
בעולם הזה ואין זולתך
מלכנו לחיי העולם הבא

אפס בלתך גואלנו לימות
המשיחואין דומה לך מושיענו
לתחיית המתים