מילות השיר:
לכל יהודיש תפקיד משלו
שהשם יתברך נתן רק לו
לכל יהודי יש תכלית משלו
שהשם יתברך תכנן רק בשבילנו

לכל יהודי יש נקודה משלו
שהשם יתברך נתן רק לו
לכל יהודי יש שמחה משלו
שהשם יתברך שמח בו

פזמון:
אז קום יהודי תתחזק תהיה
חכםתחזור בתשובה שלימה
לפני בורא עולםקום וקרא
אליו בקול גדול ותאיר
באור חדש את העולם
קום יהודי תהיה חכם
תשיר את השיר שלך לכבוד
המלך של כולם קום וקרא
אליו בקול גדול ותאיר
באור חדש את העולם

לכל יהודי יש חיוך משלו
שהשם יתברך אוהב לראות אותו
לכל יהודי יש קדושה משלו
והעולם כולו פורח בגללו

לכל יהודי יש תפילה משלו
שהשם יתברך שומע בקולו
לכל יהודי יש שיר משלו
שכל הבריאה מצטרפת לצלילו

פזמון:
אז קום יהודי תתחזק תהיה
חכםתחזור בתשובה שלימה
לפני בורא עולםקום וקרא
אליו בקול גדול ותאיר
באור חדש את העולם
קום יהודי תהיה חכם
תשיר את השיר שלך לכבוד
המלך של כולם קום וקרא
אליו בקול גדול ותאיר
באור חדש את העולם

לכל יהודי יש אמת משלו
שהשם יתברך נטע עמוק בליבו
לכל יהודי יש תורה משלו
שהשם יתברך נותן רק לו

לכל יהודי יש מצווה משלו
ועולם כולו זוכה רק בזכותו
לכל יהודי יש עולם הבא משלו
שהשם יתברך רוצה לתת רק לו

פזמון:
אז קום יהודי תתחזק תהיה
חכםתחזור בתשובה שלימה
לפני בורא עולםקום וקרא
אליו בקול גדול ותאיר
באור חדש את העולם
קום יהודי תהיה חכם
תשיר את השיר שלך לכבוד
המלך של כולם קום וקרא
אליו בקול גדול ותאיר
באור חדש את העולם