מילות השיר:
התחלנו להתבונן בענין של
הגלות כל כך הרבה שנים
חלפו כל כך הרבה צרות
נגמרו כבר הדמעות ולא
רואים עוד את הסוף אבל
לא נחלש ולא נתייאש את
העצבות מהלב נגרש ורבונו
של עולם למען כבוד שמך
נהיה בשמחה רק בשמחה

פזמון:
מצווה גדולה להיות בשמחה
להיות בשמחה תמיד

כי אין כזאת מצוה בתורה
בתורה כולה להיות בעצבות
ומרה שחורה ההיפך הוא הנכון
העצבות היא הצרה היא הסטרא
אחרא והשם יתברך שונא אותה
אז לא נחלש ולא נתייא את
העצבות מהלב נגרש ורבונו
של עולם למען כבוד שמך
נהיה בשמחה רק בשמחה

פזמון:
מצווה גדולה להיות בשמחה
להיות בשמחה תמיד

כשהשמחה היא אמיתית אפשר
לקלוט את התכלית לתת
למחשבה להבין שיש בורא
לעולם השמחה היא השלימות
השמחה היא עולם החירות
ורק איתה נצא מהגלות
אז לא נחלש ולא נתייאש
את העצבות מהלב נגרש
ורבונו של עולם למען
כבוד שמך נהיה בשמחה
רק בשמחה

פזמון:
מצווה גדולה להיות בשמחה
להיות בשמחה תמיד