מילות השיר:
צביית חן בהר סיני
תעירני בהגיוני וקול דודי
מאור עיני בבאו שמעו
אזני איומה לבשה זהר
יקר מערפילי טהר ואור
חמה ואור סהר מאור
הוסיף במשכני בעין שכלי
אני רואה וליבי חן צבי
שואה ומשתוקק ומשתאה בתוך
ציון וארמוני ושם עלת יחידתי
ביום שניתנה דתי ובה חשקי
ואהבתי בכל ליבי ורעיוני
יחידה יחדי קונך בסוד דעתך
ובלשונך ותשובי למשכנך
בזיוך צוהלים פני

הדר מלכה בעוד ליל כאסתר
בת אביחיל ובה חכמת אביגיל
תשו דורון לאביוני ומלך רב
לעומתה מזומן אל סעודתה עניי
עם בתוך ביתה וראשי עם ואיתני
דבר חכמה מדברת שרידינו מעוררת
ערב יום ואשמורת ובוקר תקבצנה
סיגני הלום תציץ עלי גולים
באהבתה מואד חולים מבשרת שהם
עולים ומזכרת לחזיוני

שחי נפשי ונגני ושבחי לצורי
קוני ונקביל את חמוד עיני
בקול זגי ורימוני בקול שיר
יעלו דגלי ואתרונן בהכלי
ויקים יה לבר נפלאי ואתבונן
במצפוני זכות אבות ואיש נאמן
תלוני בתוך תימן ואשמע שיר
בני הימן וקול חליל ופעמוני
יהא שלום כמו נהר בכל בקעה
וראשי הר לעם קודש שהוא
מוזהר בחרם אל בהר סיני