מילות השיר:
אתה גיבור לעולם ה'
מחיה מתים אתה
רב להושיע
מכלכל חיים בחסד
מחיה מתים ברחמים רבים
סומך נופלים
ורופא חולים
ומתי אסורים
ומקיים אמונתו לישני עפר

מי כמוך בעל גבורות
ומי דומה לך
מלך ממית
ומחיה
ומצמיח ישועה
ונאמן אתה להחיות מתים

השיבנו אבינו לתורתך
וקרבנו מלכנו לעבודתך
משיב הרוח ומוריד הגשם