מילות השיר:
הבט בחלון ותאמר לי
מה אתה רואה כאן

אני רואה
עגלות וסוסים שרצים
הנה והנה

הבט בחלון
ותאמר לי מה אתה רואה

אני רואה עגלות וסוסים
ואנשים שרצים
הנה והנה

למכור ולקנות
לעשות חשבונות
מהפנאי אל הרגע

בעוד שבעים שנה
הכל יהיה אחר כאן

מה עשית עם כל השפע
עד שאין לך
אפילו זמן להסתכל
על השמיים
זמן להסתקל
על השמיים