מילות השיר:
זה ויכוח ישן
שמעולם לא נפתר
מלחמה ארורה
שמעולם לא כובתה

חכמת חיים של זיקנה
מול תמימות נפלאה
מרירות חולנית
מול תחושת בטן רכה
שהכל עוד יתהפך לטובה

עוד רגע ונרמס התום
ואני מבין היום
המלחמה היא שבנתה אותי
דרכה באתי אל האור

מתכופף כמעט עד קצה היכולת
רק כדי לא להשבר
דומם ומרחיש ומאמין בקיומי
ה' היה בעזרי

לא אנחנו אלא שהתחלנו
לא נביא לסופה
איפה שעצרנן ימשיכו הם
עד שנחזור להתחלה