מילות השיר:
פתחו לי שערי צדק,
אבוא בם אודה י'ה,
זה השער לה' צדיקים יבוא בו