מילות השיר:
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה

שמור וזכור בדיבור אחד
השמיענו אל המיוחד
ה' אחד ושמו אחד
לשם ולתפארת ולתהילה

התעוררי התעוררי
כי בא אורך קומי אורי
עורי עורי שיר דברי
כבוד ה' עליך נגלה

לא תבושי ולא תכלמי
מה תשתוחחי ומה תהמי
בך יחסו עני עמי
ונבנתה עיר על תילה

בואי בשלום עטרת בעלה
גם בשמחה ובצהלה
תוך אמוני עם סגולה
בואי כלה בואי כלה