מילות השיר:
עד אנא,ה',תשכחני נצח
עד אנא תסתיר את פניך ממני
עד אנא אשית עצות בנפשי
יגון בלבבי יומם
עד אנא ירום אויבי עלי
הביטה,ענני,ה' אלוקי
האירה עיני,פן אישן המוות
פן יאמר אויבי:יכלתיו
צרי יגילו כי אמוט
ואני בחסדך בטחתי
יגל לבי בישועתך
אשירה לה',כי גמל עלי