מילות השיר:
יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן
אומר לה' מחסי ומצודתי
אלוקי אבטח בו
כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות
באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה
צנה וסחרה אמתו
לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם
מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים
יפול מצידך אלף ורבבה מימינך
אליך לא יגש