מילות השיר:
אדם יסודו מעפר וסופו לעפר,
בנפשו יביא לחמו,
משול כחרס הנשבר,
כחציר יבש וכציץ נובל,
וכצל עובר, וכענן כלה,
וכרוח נושבת, וכאבק פורח,
וכחלום יעוף

ועד יום מותו יחכה לו,
אם ישוב מיד יקבלו