מילות השיר:
אז אל תחשוב יותר מדי
אם זה כדאי או לא כדאי
אתה יודע, אם לא עכשיו אז אימתי
ואל תחשוב כל כך הרבה
כמה זה קשה או לא יוצא או לא שווה
לא תדע אם לא תנסה

כי הגיע זמן הגאולה, הגיע זמן הגאולה
אני שומע ינון ואליה
ואם יבוא אחד יאמר שמאוחר או מיותר
או אי אפשר,
תדע לך, השער עוד לא נסגר

אז בוא נצא לרחוב
נשב בחוץ, נשיר קצת, יהיה טוב
כל מי שנראה
נזמין אותו לשבת איתנו, ותראה
איך כל הרחוב תכף מתמלא
מלא באנשים שעוברים ועוצרים
איתנו הם שרים

פזמון:
שהגיע זמן הגאולה,הגיע זמן הגאולה
אני שומע ינון ואליה
ואם יבוא אחד יאמר שמאוחר או מיותר
או אי אפשר,
תדע לך, השער עוד לא נסגר

עם גיטרות ותופים
נתחיל ללכת בתוך הכבישים
ממרפסות הבניינים ומן החלונות
הם יביטו מחייכים
כן, מי האנשים שככה מתהלכים
ומאיפה השמחה והאחדות והיופי
שככה הם שרים

פזמון:
שהגיע זמן הגאולה,הגיע זמן הגאולה
אני שומע ינון ואליה
ואם יבוא אחד יאמר שמאוחר או מיותר
או אי אפשר,
תדע לך, השער עוד לא נסגר

אהבת אחים
לא בשמים היא, כי אם בפנים
באדם יש לב אחד
אם בו נשנא, באיזה לב נאהב?
אז בלי המחלוקות, וכל הויכוחים
כי לא בשביל זה באנו הנה אחרי כל השנים

פזמון:
שהגיע זמן הגאולה,הגיע זמן הגאולה
אני שומע ינון ואליה
ואם יבוא אחד יאמר שמאוחר או מיותר
או אי אפשר,
תדע לך, השער עוד לא נסגר