מילות השיר:
ארומימך ה' כי דליתני ולא שמחת איבי לי
ה' אלקי שועתי אליך ותרפאני
ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור
כי רגע באפו חיים ברצונו
בערב ילין בכי ולבוקר רינה
ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם