מילות השיר:
וינתן לעם לב חדש
לשורר בפיהם שיר חדש
שיר מפואר ומחודש
על כל שיר מהולל ומקודש