מילות השיר:
רפאני ה' כי נבהלו עצמיי
ונפשי נבהלה מאוד
ואתה ה' עד מתי
שובה ה'
חלצה נפשי
הושיעני למען חסדך...

שבת היא מלזעוק
ולרפואה שלמה קרובה לבוא