מילות השיר:
והיו למשסה שוסייך, ורחקו כל מבלעיך, ישיש עלייך אלקיך כמשוש חתן על כלה