מילות השיר:
ברוך הבא מלך המשיח

שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

מלך המשיח ברוך הבא