מילות השיר:
שיר לה' שיר חדש
כי נפלאות עשה
הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו

הודיע ה' ישועתו
לעיני הגוים גילה צדקתו

זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל
ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו