מילות השיר:
שירו לנו משיר ציון
איך נשיר (נשיר) את שיר (את שיר) ה' על אדמת נכר (על אדמת נכר)